"Journée – Projet" am Lëtzebuergeschen

Wärend enger "Journée – Projet“ am Lëtzebuergeschen ginn eng Rei Aktivitéiten organiséiert:

D'Klassen 7C1 an 7C3 maachen den 3. Juli eng Visitte vum "Musée des Mines" zu Rëmeleng an ginn duerno an de Fond-de-Gras. Begleet ginn d'Schüler vun hiren Professeren Patricia Homan, Paul Feltes, Sonja Marx.

D'Klass 7C2 mëscht den 1. Juli eng Excursioun op den "Sentier pédagogique Hoesdorf" a si gëtt begleet vun hiren Professeren Isabelle Blondelot an Sabrine Leal. 

D'Klass 7C5 wäert den 5. Juli eng guidéiert Visitte vun Iechternach maachen ("Tour médiéval" a "Gorge de loup"). Begleet ginn d'Schüler vun hiren Professeren Adisa Delic a Christian Kremer.

D'Klass 7C7 wäert den 8. Juli an Cité Bibliothéik goen, ënner anerem am Kontext vun "Superjhemp retörns", wou et esouwuel ëm de Film selwer wéi och en Atelier dozou wäert goen. Encadréiert ginn d'Schüler vun hiren Professeren Stéphanie Konnen a Loïc Schweicher.