Merci an alles Gutts Här Salentiny

 
Den 21. September war dee leschte Schaffdag vun eisem laangjäregen Direkter, dem Här Jos Salentiny.
 
Iwwer 50 Joer war hien, mat klengen Ënnerbriechungen, am Kolléisch, als Schüler, Professer, directeur-adjoint an als Direkter. Eng laang Zäit, déi hie gepräägt huet, mee an der hien awer och de Kolléisch maassgeeblech gepräägt huet.
 
Generatioune vu Schüler denken nach haut ganz gär un den Här Salentiny als hire Professer. Vill vun hinne komme gär zréck an de Kolléisch an erzielen, wéi de Biologiescours vum Här Salentiny si gepaakt a begeeschtert huet. Et kann ee roueg soen, hien hat en Don fir d'Schoulhalen an de Beruff vum Professer war an ass seng Beruffung.
 
Awer och als Direkter war hie méi wéi engagéiert, hat ëmmer en oppent Ouer a säin Asaz fir "säi" Kolléisch war onermiddlech. De renovéierten a moderniséierte Kolléisch ass nëmmen duerch säin Engagement dat ginn wat en haut ass, eng modern, innovativ, héchst attraktiv Schoul an där all d'Schüler gefördert a gefuedert ginn fir hinnen dee bescht méiglechen Enseignement zoukommen ze loossen. De Kolléisch wäert och an Zukunft seng maassgeeblech Handschrëft droen.
 
Äddi Här Salentiny a genéisst är Pensioun.