Yearbook 2022

Yearbook Title Banner

 

AL - Direction - m_Heiser

Préface du Directeur de l'Athénée, Monsieur Claude Heiser

Chères et chers élèves des classes de première,

Éditer un livre ne se limite guère à rendre ses impressions, ses pensées et émotions accessibles à un large public, mais détient le pouvoir de figer celles-ci dans le temps et de les protéger contre l’évanescence du moment vécu. Et j’espère que, ici à l’Athénée, vous avez su vivre de tels moments dignes de ne plus être oubliés. Hier encore jeunes potaches de septième un peu timides, aujourd’hui jeunes adultes sur le point d’affronter le monde avec courage et confiance – voilà une véritable histoire de succès qui mérite d’être reflétée dans le Yearbook 2022.

Il m’importe également que l’Athénée ait su mettre à votre disposition le bagage intellectuel et émotionnel nécessaire pour s’établir aussi bien sur le plan professionnel que privé. Je suis convaincu que notre communauté scolaire vous a donné l’occasion de vous lier d’amitié et d’avoir trouvé des compagnons pour la vie. En ce moment clé de votre parcours, à l’aube d’une vie d’adulte qui devient de plus en plus défiante, je vous souhaite à toutes et à tous une vie pleine de succès, de motivation, de courage et de bonheur. Ayez confiance en vous-mêmes et en vos projets personnels, réalisez vos rêves et soyez assurés que vous ferez toujours partie de la grande famille athénienne !

Claude HEISER

Directeur de l’Athénée

C1-12

Préface du Président du Comité des Classes de Première, Monsieur Yanis Jerbia

Sou,

Lo ware mir 7 Joer laang (oder och méi) zesummen am Kolléisch. Wärend dëser Zäit hunn mer vill zesummen erlieft: Blödsinn gemaach, Strofe geschriwwen, Retenuen ofgesiess an heiansdo och mol eppes geléiert.

Leider gesäit et momentan esou aus wéi wann et op Folgendes wäert erauslafen: Ee mega groussen Test schreiwen, wou net jiddereen eng Anung huet a vill Glécks-, Stress- oder Trauertréine wäerte fléissen. Zu deem Ament wou dir dat heite liest hutt dir et awer bestëmmt schonn iwwerstanen a lait zu Lloret mat 3 Noexamen an der Sonn. Well mir kënnen eis jo awer glécklech schätzen no där laanger Durststrecke déi d’Pandemie mat sech bruecht huet, rëm kënnen eist soziaalt Liewen opzehuelen.

Op jiddwer Fall, si mir eng flott Equipe, an deeër jiddereen, op seng ganz eege Manéier, bäigedroen huet. Sief et duerch seng aussergewéinlech gutt schoulesch Leeschtungen oder duerch seng Animationstalenter déi eis all gehollef hunn, déi laang, oft net ëmmer esou witzeg Schoulstonnen, duerchzestoen. Egal zu wéi enger vun dësen zwou Gruppen dir gehéiert, dir verfüügt anscheinend iwwert di néideg Kompetenze fir et am Liewe wäit ze bréngen. Dofir zéckt net, mol heiansdo duerch dat heite Buch ze bliederen, iech un di memorabel Momenter z’erënneren an iech op e Patt ze treffen, mat deene Leit déi d’Schoulbänk mat iech gedréckt hunn.

Awer elo mol Spaass bei Säit.

Et ass jo awer guer net esou schlecht, dass mir et bis hei hi gepackt hunn an ech mengen do kënne mer alleguer stolz op eis sinn! Och wärend dem Joer konnte mir, trotz der viller Aarbecht, vill flott Fräibéieren, de Kl yeeschen an d‘ Premièresfest organiséieren. An op dëser Platz géif ech gären all de Primaner Merci soe fir hiert Engagement an hier Ënnerstëtzung. Ech wënschen iech fir d‘ Zukunft nëmmen dat Bescht an hoffen deem een oder anere mol rëm ze begéinen.

Äre Presi,

Yanis JERBIA

Events