Yearbook 2019-2020.

"/> Yearbook 2019-2020.

"/>
yearbook_2020

Yearbook 2019-2020

D'Yearbook vun eise Primaner ass fäerdeg, trotz der Coronakris, duerch déi de leschte reguläre Cours an der Optioun Yearbook den 12. Mäerz war.

Am Homeschooling ass weider geschafft ginn. En neit an zousätzlecht Kapitel ass esou enstanen: de Covlog.

Vill Spaass beim Entdecke vum Yearbook 2019-2020.